HCL 111-120/21.12.2017

  • privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 53/31.08.2017 privind alegerea comisiei de validare
  • privind validarea mandatului de consilier local al domnului Neaca Aurel
  • privind modificarea si completarea HCL nr. 86 din 31.08.2017 privind componenta Comisiei de specialitate nr. 3 pentru administratie publica, juridica si de disciplina
  • privind modificarea componenţei Comisiei de licitaţie pentru închiriere, concesionare, vânzare teren şi bunuri proprietate publică/privată a comunei, în administrarea Consiliului local
  • privind completarea Hotararii Consiliului Local nr.102 din 13.11.2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018
  • privind aprobarea organizarii retelei scolare din raza teritoriala a comunei Horia, Judetul Neamt, pentru anul scolar 2018 – 2019
  • privind ACORDUL de PRINCIPIU pentru transmiterea in folosinta gratuita pe o perioada de 9 (noua) zile intre orele 8,00-16,00, a salii de sedinte situata in imobilul din str. Pietrei nr.1, sat Horia, proprietatea publica a comunei Horia
  • privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017
  • privind stabilirea salariile de bază pentru funcţiile publice locale, precum şi pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Horia, judeţul Neamţ şi din serviciile publice din subordinea Consiliului local al comunei Horia, judeţul Neamţ

Documente:

Fișier Dimensiune fișier Descărcări
pdf 2017_HCL_111 58 KB 20
pdf 2017_HCL_112 60 KB 20
pdf 2017_HCL_113 50 KB 17
pdf 2017_HCL_114 53 KB 19
pdf 2017_HCL_116 61 KB 21
pdf 2017_HCL_117 212 KB 24
pdf 2017_HCL_118 74 KB 16
pdf 2017_HCL_119 50 KB 15
pdf 2017_HCL_120 85 KB 19