HCL 1-8 din 15.01.2019

  1. privind indexarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2019;
  2. privind promovarea propunerii de înlocuire a denumirii unor străzi, situate în Comuna Horia, Judeţul Neamţ, în vederea analizei şi avizării de către Comisia de atribuire de denumiri judeţeană Neamţ;
  3. privind aprobarea planului de pază pe anul 2019;
  4. privind aprobarea Planului de Acţiune Anual şi a Lucrărilor de Interes Local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor Legii nr. 416/2001 actualizată, privind venitul minim garantat, pe anul 2019;
  5. privind aprobarea Planului Anual de Acţiune privind Serviciile Sociale furnizate de Compartimentul de Asistenta Sociala din cadrul Aparatului de Specialitate al primarului comunei Horia, judetul Neamt, pe anul 2019;
  6. privind acordare mandat special reprezentantului comunei Horia in Adunarea Generala a Asociatiilor A.O.I. “AQUA NEAMT”;
  7. privind stabițire conditii de acces privind circulatia pe drumurile publice locale pentru proiectare si deschidere exploatare de balast din perimetrele „Basta”, “Basta Aval” si “Basta Amonte” raul Siret;
  8. privind aprobarea Normelor Metodologice pentru prestarea activităţilor în folosul comunităţii.