Hotărâri CL

Icon
HCL 53-55/31.08.2018
 • Privind stabilire conditii de acces privind circulatia pe drumurile publice locale pentru exploatarea a 2000 mc de agregate minerale din perimetru „Complex Basta ' de catre SC DRIU TRANS SRL Basta pentru comuna Secuieni
 • Privind stabilire conditii de acces privind circulatia pe drumurile publice locale pentru exploatarea a 2000 mc de agregate minerale din perimetru „Complex Basta ' de catre SC DRIU TRANS SRL Basta pentru comuna Trifesti
 • privind alegerea preşedintelui de şedinţă
Icon
HCL 56-59/31.08.2018
 • privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018
 • privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului local al comunei Horia, judeţul Neamţ în Consiliul de administraţie a Scolii Gimnaziale „ Carmen Sylva" Horia,
  pentru anul şcolar 2018-2019
 • privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al comunei Horia, judeţul Neamţ în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (CEAC) a Scolii Gimnaziale„ Carmen Sylva" Horia, pentru anul şcolar 2018-2019
 • privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie:
  "CONSTRUIRE DISPENSAR MEDICAL, SAT COTU-VAMES, COMUNA HORIA, JUDETUL NEAMT"
Icon
HCL 49-52/31.08.2018
 • Pentru aprobarea REGULAMENTULUI DE ACORDARE A TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL COMUNEI HORIA"
 • privind acordarea Titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE"
 • privind aprobarea valorii de investitie a proiectului „Imbunatatirea sigurantei publice prin modernizarea retelei de iluminat public si infiintare sistem de supraveghere video in comuna Horia,judetul Neamt", solicitarea scrisorii de garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pt IMM, aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli
 • privind aprobarea valorii de investitie a proiectului „Modernizare strazi in comuna Horia,judetul Neamt", solicitarea scrisorii de garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pt IMM, aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli
Icon
HCL 43-48/31.07.2018
 • privind aprobarea contului de executie al bugetului local la data de 30.06. 2018
 • privind aprobarea scoaterii la licitatie in vederea vanzarii terenului neproductiv in suprafata de 100.000 mp, situat in extravilanul satului Horia, comuna Horia, judetul Neamt
 • privind aprobarea scoaterii la licitatie in vederea vanzarii a terenului in suprafata de 879 mp, proprietate privata a comunei in administrarea Consiliului Local, teren situat in intravilanul comunei Horia, str. Pietrei, nr. 26 B, judetul Neamt
 • privind aprobarea modificarii art. 3, alin 5 din H.C.L. nr. 36 din 24.05.2018 privind adoptarea unor măsuri pentru asigurarea salubrizării comunei Horia, judeţul Neamţ
 • privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a aparatului de specialitate al primarului comunei Horia, judetul Neamt
 • privind acordarea dreptului de acces si instalare echipament tehnic al furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice pe teren proprietatea public şi privată a Comunei Horia, judeţul Neamţ
Icon
HCL 39-42/22.06.2018
 • privind retragere drept de folosinta gratuita teren, atribuit conform Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, cu modificarile si completarile ulterioare
 • privind aprobarea ocuparii definitive a terenului in suprafata de 335 mp, proprietate publica a comunei Horia, in administrarea Consiliului local pentru realizarea obiectivului de investitii "Refacere protectie talveg si mal drept rau Moldova in aval de microhidrocentrala Roman"
 • privind modificarea componenţei Comisiei de licitaţie pentru închiriere, concesionare, vânzare teren şi bunuri proprietate publică/privată a comunei, în administrarea Consiliului local
 • privind modificarea componenţei Comisiei de licitaţie pentru închiriere, concesionare, vânzare teren şi bunuri proprietate publică/privată a comunei, în administrarea Consiliului local
Icon
HCL 28-38/02.05.2018
 • privind aprobarea contului de executie al bugetului local la data de 31.03. 2018
 • privind aprobarea Regulamentului intern privind modul de acordare a voucherelor de vacanta pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Horia, judelui Neamt, in anul 2018
 • privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale pentru perioada 2018-2023
 • privind aprobarea tarifelor pentru gestionarea câinilor comunitari
 • privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara "AQUA NEAMT" in vederea exercitarii votului
 • privind modificarea HCL nr. 10 din 30 ianuarie 2018 privind atribuirea şi încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare a unitătilor administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de 'Dezvoltare lntercomunitară "ECONEAMŢ", din Zona 2, judeţul Neamţ
 • privind aprobarea indicilor de generare a deşeurilor municipale şi asimilabile, pe tipuri de activitate, pentru persoanele juridice
  din comuna Horia, judetul Neamt
 • privind adoptarea unor masuri pentru asigurarea salubrizarii comunei Horia, judetul N eamt
 • privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 • privind aprobarea Planului Anual de Acţiune privind Serviciile Sociale furnizate de Compartimentul de Asistenta Sociala din cadrul Aparatului de Specialitate al primarului comunei Horia, judetul Neamt
Icon
HCL 27/02.05.2018

privind aprobarea modificarii si completarii HCL nr. 29 din 19.08.2015 privind aprobarea Nomenclatorului Stradal al comunei Horia

Icon
HCL 22-26/12.04.2018
 • privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018
 • privind stabilire conditii de acces privind circulatia pe drumurile publice locale (trasee, interval orar etc) pentru beneficiar SC DRAGOS INVEST SRL Secuieni
 • privind aprobarea scoaterii la licitatie in vederea vanzarii a terenului in suprafata de 700 mp, proprietate privata a comunei in administrarea Consiliului local, teren situat in intravilanul localitatii Horia, strada Alexandru Sahia nr.49
 • privind aprobarea scoaterii la licitatie in vederea vanzarii a terenului neproductiv in suprafata de 107.700.mp, proprietate privata a comunei in administrarea Consiliului local, teren situat în extravilanul localitatii Horia, zona Moldova Seaca
 • privind aprobarea scoaterii la licitatie in vederea vanzarii a terenului neproductiv in suprafata de 19.205 mp, proprietate privata a comunei in administrarea Consiliului local, teren situat in extravilanul localitatii Horia, zona Moldova Seaca
Icon
HCL 15-21/29.03.2018
 • privind actualizarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Horia, judetul Neamt
 • privind actualizarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Horia, judetul Neamt
 • privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie "REAPARATII ACOPERIS CAMIN-INTERNAT C3 "-beneficiar Liceul Tehnologic Ion Ionescu de la Brad Horia
 • privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie "MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA HORIA, JUDETUL NEAMrȚ"
 • privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie "MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA HORIA, JUDETUL NEAMȚ"
 • privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Compartimentului de Asistenta Sociala organizat la nivelul Primariei Comunei Horia, Judetul Neamt
 • privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice in anul 2018
Icon
HCL 12-14/12.02.2018
 • privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018
 • privind aprobarea Programului de aprovizionare a populatiei cu principalele produse alimentare rationalizate, in caz de mobilizare sau razboi
 • privind alegerea preşedintelui de şedinţă