Hotărâri CL

HCL 113-119 din 23.12.2021

113. privind aprobarea planului achizițiilor publice pentru anul 2022114. privind aprobarea Strategiei Anuale de Achiziții Publice la nivelul comunei Horia pentru anul 2022115. privind scoaterea din evidența fiscală a persoanelor fizice aflate în stare de...

HCL 110-112 din 07.12.2021

110. privind aprobarea proiectului "Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 pentru elevii și cadrele didactice din Comuna Horia județul Neamț", a indicatorilor tehnico-economici pentru această investiție precum și a cheltuielilor...

HCL 100-109 din 26.11.2021

100. privind solicitarea constituirii de către Consiliul Județean Neamț a unui drept de folosință gratuită în favoarea comunei Horia, județul Neamț;101. privind solicitarea constituirii de către Consiliul Județean Neamț a unui drept de folosință gratuită în favoarea...

HCL nr. 99 din 02.11.2021

privind desemnarea reprezentaților Consiliului local al comunei Horia, județul Neamț, care să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct la unitățile de învățământ situate pe raza...

HCL 90-98 din 28.10.2021

90 Privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 202191 Privind acordarea unui mandat special92 privind aprobarea vânzării directe a suprafeței de 9.001 mp - teren curți - construcții, aparținând domeniului privat al comunei Horia,...

HCL nr. 67 – 73 din 31.08.2021

privind aprobarea contului de execuție al bugetului local la data de 30.06.2021privind încheierea contractului de constituire a dreptului de servitute pentru realizarea accesului pe proprietate în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor...

HCL nr. 54-65 din 29.07.2021

54. privind revocarea HCL nr. 34 din 27.05.2021 privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Horia, județul Neamț, aprobat prin HG nr. 1356/2001 privind atestarea domeniului public al județului Neamț, precum și al...

HCL 46-53 din 30.06.2021

46. privind modificarea şi completarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară "AQUA NEAMŢ"47. privind acordarea unui mandat special şi pentru modificarea HCL nr. 10 din 30.01.2018 privind atribuirea şi încheierea contractului...

HCL 32-45 din 27.05.2021

32. privind aprobarea contului de execuție al bugetului local la data de 31.03.202133. privind rezilierea Contractului de concesiune nr. 9299 din 09.05.2019 pentru terenuri - categoria de folosință pășune, în urma solicitării concesionarului34. privind completarea...

HCL 28-31 din 20.04.2021

28. privind modificarea HCL nr. 5 din 29.01.2021 privind stabilirea cuantumului și a numărului burselor școlare ce se vor acorda elevilor din unitățile de învățământ din comuna Horia pentru anul școlar 2020- 202129. provind aprobarea transmiterii dreptului de...

HCL 20-27 din 31.03.2021

20. privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local21. privind modificarea și completarea HCL 88 din 16.12.202022. revocarea HCL nr. 95 din 16.12.202023. privind aprobarea Planului Anual de Acțiune privind Serviciile Sociale furnizate...

HCL 13-19 din 26.02.2021

13. privind acordarea unui mandat special şi pentru modificarea HCL nr. 10 din 30.01.2018 privind atribuirea şi încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare a unităţilor...

HCL 2-12 din 29.01.2021

02. privind aprobarea contului de execuție al bugetului local la data de 31.12.2020;03. privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice și a Planului achizițiilor publice pentru anul 2021;04. privind aprobarea organizării rețeleii școlare din raza teritorială...

HCL 63-73/22.09.2020

63. privind alegerea președintelui de ședință64. privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 202065. privind aprobarea contului de execuție al bugetului local la data de 30.06.202066. privind aprobarea scoaterii la licitație în vederea...

HCL 54-56 din 23.07.2020

54 Privind aprobarea alipirii unor terenuri55 Privind modificarea și completarea unei anexe56 Privind modificarea și completarea unei anexe

HCL 51-53 din 30.06.2020

51. privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020;52. privind modificarea și completarea unei anexe a unei HCL;53. privind aprobarea regulamentului de acordarea a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bone.

HCL 27-50 din 28.05.2020

27. privind aprobarea contului de execuție al bugetului local la data de 31.03.2020;28-43. privind vânzarea prin licitație publică a unor terenuri;44. privind aprobarea unui plan urbanistic zonal;45. privind acordarea unui mandat special;46. privind modificarea unei...

HCL 23-26 din 29.04.2020

23. privind rectificarea bugetului local pe anul 202024. privind instituirea unui drept de uz și servitute către Delgaz Grid25. privind aprobarea ocupării definitive a unei suprafețe de teren26. privind aprobarea investiției, studiului de fezabilitate și devizului...

HCL 20-22 din 13.04.2020

privind instituirea unui drept de uz de servitute în favoarea DELGAZ GRID SAprivind aprobarea ocuparii definitive a unui terenprivind modificarea HCL 55/2019 Hotararea-nr.-20-din-13.04.2020Descarcă Hotararea-nr.-21-din-13.04.2020Descarcă...

HCL 15-19 din 31.03.2020

15. privind aprobarea vanzarii unui teren16. privind modificarea unui articol din HCL 2/202017. privind retragerea Municipiului Roman din cadrul Aqua Neamț18. privind aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale19. privind aprobarea calificativului...

HCL 11-14/17.02.2020

11. privind modificarea și completarea unor articole din HCL 34/29.06.200912. privind aprobarea contului de execuție al bugetului local la 31.12.201913. privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 202014. privind alegerea președintelui de...

Sari la conținut