Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

2/06/2020 | Noutăți | Anunțuri

         Unitatea administrativ – teritorială Horia, din județul Neamț, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 84 și 97 începând cu data de 09.06.2020, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, la sediul Primăriei Horia, conform art. 14, alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei Horia, și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Sari la conținut